شرکت رهجویان توسعه زاگرس - www.rtz.ir

فاصله نگهدارها Spacer

فاصله نگهدارها

به طور کلی در عملیات سازه های بتن مسلح ، قرار گرفتن میلگرد ها در محلی که نقشه های اجرایی تعیین کرده است اهمیت بسزایی در حفظ کیفیت و مقاومت سازه های بتن مسلح دارد.

سالهاست که در اروپا تشخیص داده شده که برای تقویت میلگردها ، ضخامت پوشش بتن (Concrete Cover) تضمین کننده دوام سازه های بتن مسلح و عامل محافظت از هجوم عوامل خورندگی می باشد.

در همین راستا از سال 1909 به بعد در اروپا با همکاری برخی از شرکتهای تولید کننده و دانشگاه اسن و انجمن تخصصی واحدهای بتن پیش ساخته آلمان و انستیتو تقویت فولاد و بسیاری دیگر ، تا فاصله نگهدارهای پلاستیکی (Plastic Spacer) را طبق مقررات و مشخصات DIN 1045 با اشکال هندسی خاص به تأیید برسانند.

انواع فاصله نگهدارهای موجود عبارتند از :

فاصله نگهدار کفی مخصوص فونداسیون. مورد مصرف : شبکه های فونداسیون سنگین نواری یا رادیه

فاصله نگهدار کفی سنگین با گیره. مورد مصرف : شبکه های میلگرد سنگین مانند فونداسیون و پوترسنگین

فاصله نگهدار پوتر (تیر). مورد مصرف:تیرها

فاصله نگهدار کفی سوپرگریپ دارای قفلگاه بسیار قوی. مورد مصرف : شبکه های سنگین فونداسیون و تیر.

فاصله نگهدارهای کفی اسلب با گیره. مورد مصرف : دال های مرکب و قطعات پیش ساخته بتنی

فاصله نگهدار کفی کامپوزیت. مورد مصرف : قطعات پیش سخته ، دال های مرکب و کف سازی میلگرد سبک

فاصله نگهدار کفی تخت فوم. مورد مصرف : حفظ پوشش میلگرد حرارتی در سقف

فاصله نگهدار کفی تیرچه. مورد مصرف : تنظیم پوشش بتن در زیر میلگردهای طولی تیرچه ها

فاصله نگهدار کفی کرسی بدون گیره .مورد مصرف : قطعات پیش سخته ، دال های مرکب و کف سازی میلگرد سبک

فاصله نگهدار مخصوص مش. مورد مصرف : فاصله نگهدار خرک جایگزین خرک آرماتور

فاصله نگهدار دو شبکه استول. مورد مصرف : دال های دو شبکه

فاصله نگهدار کفی دو شبکه ایفل. مورد مصرف : دال دو شبکه ایفل

فاصله نگهدار دو شبکه آرک

فاصله نگهدار غلاف کابل


میان بلت آب بند

میان بلت آب بند.

موارد مصرف : در مخازن آب و فاضلاب ، استخر و سازه های آبی.

طبق برگ تاییدیه آزمایشگاه مهندسین مشاور سانو ، فقط 5.5 میلیمتر نفوذپذیری آب از روی بتن قابل مشاهده است.