شرکت رهجویان توسعه زاگرس - www.rtz.ir

گروت منبسط کننده

گروت منبسط كننده

E.M.GROUT 500

 E.M.GROUT 500با هدف ايجـاد انبساط قابل كنترل و امكان پيوستگي بهتر با فضـاي پيرامون به بتن اضافه مي گردد.

ATSM C940-989

ATSM C845-04

ASTM C806

خواص و اثرات:

1- ايجاد انبساط قابل كنترل در بتن .

2- جلوگيري از جمع شدگي و ترك خوردگي بتن .

3- جلوگيري از آب انداختگي بتن .

4- تسريع زمان حصول مقاومت هاي اوليه و نهايي .

5- سازگاري با انواع سيمان هاي پرتلند.(به جز تيپ پنج)

6- افزايش مقاومت فشاري بتن

7 - فاقد ذرات آهن و ايجاد لكههاي زنگ

 

موارد كاربرد:

1- ساخت ملاتهاي مصرفي در زير سازي هاي فولادي ساختمان ها و ماشين آلات سنگين .

2- انجام عمليات تزريق در سدها ، تونل ها و ....

3- انجام عمليات ترميم و تعمير سازه هاي بتني كه بايد از جمع شدگي بتن يا ملات جلوگيري شود .

 

ميزان مصرف:

بر اساس میزان انبساط مورد نیاز و لحاظ نمودن میزان C3S وC3A موجود در سيمان و دماي هوا ميزان مصرف در محدوده 0.2 الي 0.8 درصد وزن سيمان ميباشد.

توجه : براي ساخت ملاتهاي كمانبساط، انجام تستهاي كارگاهي الزامي است.

 

روش مصرف:

 E. M. Grout 500مي بايست پس از اختلاط كامل تمام اجزاء به بتن يا ملات اضافه گردد.

 (زمان لازم براي تركيب شدن با بتن حدود 3 الي 5 دقيقه ميباشد) ملات يا بتن آماده شده مي بايست نهايتاً تا مدت 15 الي 20 دقيقه مورد استفاده قرار بگيرد.

نگهداري و عملآوري دقيق بتن اجرا شده الزامي است.

 

مشخصات فيزيكي و شيميائي:

حالت فيزيكي : پودر

رنگ : خاكستري

وزن مخصوص : 0.62 گرم بر سانتی متر مکعب

يون كلر : ندارد ( كمتر از استاندارد BS 5075 )

PH: 11.7

 

ملاحظات:

مدت نگهداري : يكسال در بسته بندي اوليه

شرايط نگهداري : دور از يخبندان و تابش مستقيم و طولاني نورخورشيد

بهترين دماي نگهداري: 15 الي 25 درجه سانتيگراد

توجه: در صورت استفاده همزمان چند ماده افزودني حتماً با دفتر فني شركت تماس حاصل بفرمائيد.

 مصرف سيمان پزولاني و تيپ 5 با ماده منبسط كننده احتمال عدم حصول نتايج كيفي لازم را بههمراه دارد.

 

نوع بسته بندي :

سطل 7 كيلوگرمي و قوطي 700 گرمي