روان کننده آب بند

روان کننده آب بند  

E.M SUPER WATER PROOF

روان كننده آب بند، ماده افزودني بتن دو منظورهاي است كه علاوه بر توانايي افزايش كارايي بتن قدرت ضد آب نمودن بتن را نيز دارا مي باشد.

بنابراين بهــتريــن انتـــخاب بـراي افزايش كارايي و آب بند نمودن بتن هاي ساخته شده با مصالح سنگي كاملا   طبيعي است.

با استانداردهاي زير مطابقت دارد:

BS 1881 PART 122

ASTM C494 Type A

DIN EN 12390 - 8

 

خواص و اثرات:

1- افزايش اسلامپ.

2- توليد بتن نفوذ نا پذير در برابر املاح ، مواد شيميائي خورنده و آب .

3- جلوگيري از به وجود آمدن ترك هاي سطحي .

4- جلوگيري از كربناتي شدن .

5- سهولت پمپاژ .

 

موارد كاربرد:

1- توليد بتن نفوذ ناپذير به منظور ساخت منابع و مخازن آب، تصفيه خانه ها و...

2- اجراي بتن استخرها ، حوضچه ها، كانالهاي آب و ساير سازه هاي آبي .

 

ميزان مصرف:

ميزان دقيق مصرف از طريق آزمايشهاي كارگاهي مشخص خواهد شد .

اين ميزان به طور متوسط در حدود 0.8 الي 1.5 درصد وزن سيمان مصرفي مي باشد .

 

روش مصرف:

1- مي تواند با تمام آب اختلاط بتن يا بخشي از آن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد .

2- مي تواند به مخلوط آماده بتن اضافه گردد و پس از اختلاط كامل عمل بتن ريزي آغاز شود .

   

مشخصات  فيزيكي و شيميائي:

رنگ : قهوهاي

حالت فيزيكي : مايع

وزن مخصوص :  1.08 گرم بر سانتي متر مکعب

 PH   : 8

يون كلر : ندارد (كمتر از استاندارد BS 5075)

 

ملاحظات:

مدت نگهداري : يك سال در بسته بندي اوليه .

شرايط نگهداري : دور از هوا ، يخبندان و تابش مستقيم نور خورشيد

بهترين دماي نگهداري : 5 الي 35 درجه سانتي گراد

نوع بسته بندي : گالن 24 كيلوگرمي

 

نكته فني:

ماده روان كننده آب بند علاوه بر توانايي افزايش اسلامپ و قدرت كاهش 5 % از نسبت آب به سيمان، در زمان انجام واكنش هيدراسيون با ايجاد بلورهاي نامحلول باعث پرنمودن خلل فرج ريز بين سنگدانهها خواهد شد.  

اين ماده گزينه بسيار مناسبي براي نفوذناپذير ساختن بتنهايي است كه به روش صنعتي ساخته مي شوند (بچينگ) و مصالح سنگي مصرفي آنها از نوع تماماً طبيعي و فاقد كسري فيلر است (شن و ماسه)