فاصله نگهدارها Spacer

فاصله نگهدارها

به طور کلي در عمليات سازه هاي بتن مسلح ، قرار گرفتن ميلگرد ها در محلي که نقشه هاي اجرايي تعيين کرده است اهميت بسزايي در حفظ کيفيت و مقاومت سازه هاي بتن مسلح دارد.

سالهاست که در اروپا تشخيص داده شده که براي تقويت ميلگردها ، ضخامت پوشش بتن (Concrete Cover) تضمين کننده دوام سازه هاي بتن مسلح و عامل محافظت از هجوم عوامل خورندگي مي باشد.

در همين راستا از سال 1909 به بعد در اروپا با همکاري برخي از شرکتهاي توليد کننده و دانشگاه اسن و انجمن تخصصي واحدهاي بتن پيش ساخته آلمان و انستيتو تقويت فولاد و بسياري ديگر ، تا فاصله نگهدارهاي پلاستيکي (Plastic Spacer) را طبق مقررات و مشخصات DIN 1045 با اشکال هندسي خاص به تأييد برسانند.

انواع فاصله نگهدارهاي موجود عبارتند از :

فاصله نگهدار کفي مخصوص فونداسيون. مورد مصرف : شبکه هاي فونداسيون سنگين نواري يا راديه

فاصله نگهدار کفي سنگين با گيره. مورد مصرف : شبکه هاي ميلگرد سنگين مانند فونداسيون و پوترسنگين

فاصله نگهدار پوتر (تير). مورد مصرف:تيرها

فاصله نگهدار کفي سوپرگريپ داراي قفلگاه بسيار قوي. مورد مصرف : شبکه هاي سنگين فونداسيون و تير.

فاصله نگهدارهاي کفي اسلب با گيره. مورد مصرف : دال هاي مرکب و قطعات پيش ساخته بتني

فاصله نگهدار کفي کامپوزيت. مورد مصرف : قطعات پيش سخته ، دال هاي مرکب و کف سازي ميلگرد سبک

فاصله نگهدار کفي تخت فوم. مورد مصرف : حفظ پوشش ميلگرد حرارتي در سقف

فاصله نگهدار کفي تيرچه. مورد مصرف : تنظيم پوشش بتن در زير ميلگردهاي طولي تيرچه ها

فاصله نگهدار کفي کرسي بدون گيره .مورد مصرف : قطعات پيش سخته ، دال هاي مرکب و کف سازي ميلگرد سبک

فاصله نگهدار مخصوص مش. مورد مصرف : فاصله نگهدار خرک جايگزين خرک آرماتور

فاصله نگهدار دو شبکه استول. مورد مصرف : دال هاي دو شبکه

فاصله نگهدار کفي دو شبکه ايفل. مورد مصرف : دال دو شبکه ايفل

فاصله نگهدار دو شبکه آرک

فاصله نگهدار غلاف کابل


ميان بلت آب بند

ميان بلت آب بند.

موارد مصرف : در مخازن آب و فاضلاب ، استخر و سازه هاي آبي.

طبق برگ تاييديه آزمايشگاه مهندسين مشاور سانو ، فقط 5.5 ميليمتر نفوذپذيري آب از روي بتن قابل مشاهده است.