فوق روان کننده ديرگير

  فوق روان کننده دير گير 

S.P.A PLAST-R    

S.P.A PLAST-R ماده افــــزودني مايـــع با قـــدرت کاهندگي قوي آب و افزايش زمان حفظ اسلامپ (ويژه بتن ريزي در هواي گرم) با استانداردهاي زيرمطابقت دارد:

ISIRI2930
ASTM C 494 TYPE G

 

خواص و اثرات:

1- كاهش نسبت آب به سيمان در حدود 12 %  الي 20 %.

2 - افزايش اسلامپ .

3- سهولت پمپاژ .

4- كاهش استهلاك تجهيزات ساخت و انتقال بتن .

5- افزايش انسجام بتن .

6- جبران افت اسلامپ در هواي گرم.

7- امكان حمل و نقل بتن در مسافتهاي طولاني.

8- سازگاري با انواع سيمان هاي  پرتلند.

9- كاهش نفوذ پذيري و جلوگيري از تركهاي سطحي.

10 - زمان حفظ اسلامپ 40 الي 60 دقيقه.

 

موارد كاربرد:

1- اجراي بتن در انواع سازه هاي مسلح و غير مسلح در هواي گرم.

2- ساخت و حمل بتن در مناطق گرمسير.

3- اجراي بتن سد ها ، پل ها ، پي ها ، ستونها و ساير سازههاي بتني .

 

ميزان مصرف:

ميزان دقيق مصرف S.P.A.PLAST-R از طريق آزمايشهاي كارگاهي مشخص خواهد شد .        

اما بسته به رواني موردنظر ونوع مصالح سنگي و نسبت آب به سيمان ، اين ميزان بين 0.45 الي 1.2 درصد وزن سيمان مصرفي خواهد بود

 

روش مصرف:

1- مي تواند با تمام آب اختلاط بتن يا بخشي از آن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد .

2- مي تواند به مخلوط آماده بتن اضافه و پس از اختلاط كامل عمل بتن ريزي آغاز گردد .

3 - اگر ماده افزودني ديگري در طرح اختلاط وجود دارد بايد به صورت جداگانه به بتن اضافه گردد.

 

نكات فني :

1 - درصورت مصرف اين ماده بيشتر از محدوده مجاز ، تاخير در گيرش اوليه و نهايي ايجاد مي شود و باعث آب انداختگي و جداشدگي سنگدانه مي گردد و ميزان حباب زايي بتن افزايش خواهد يافت.

 

مشخصات فيزيكي و شيميايي:

حالت فيزيكي : مايع

وزن مخصوص:   1.18 گرم بر سانتي متر مکعب

رنگ: قهوه اي تيره

PH: 7.5 الي 8.4

يون كلر : ندارد (كمتر از استاندارد BS 5075 )

 

ملاحظات:

مدت نگهداري : يك سال در بسته بندي اوليه

شرايط نگهداري : دور از يخبندان و تابش شديد و طولاني نورخورشيد

بهترين دماي نگهداري :15تا 25درجه سانتي گراد

نوع بسته بندي : گالن 24 كيلوگرمي

 

نكات ايمني:

1 - در صورت مصرف همزمان چند ماده افزودني بتن حتماً با دفتر فني شركت تماس حاصل فرماييد.

2 - درصورت برخورد اين ماده با چشم فوراً به مدت 2 دقيقه چشم خود را در آب باز و بسته كنيد.

3 - غير قابل اشتعال است.