واتر استاپ بنتونيتي

واتر استاپ بنتونيتي

CONTITE – WATER STOP

اين نوع جديد واتراستاپ كه مخصوص رفع نشت درزهاي اجرائي و مقاطع قطع بتن ريزي است با استفاده از پليمرهاي لاستيكي و بنتونيت با خاصيت ارتجاعي بسيار زياد طراحي شده است كه به صـورت كنترل شده اي در هنگام تماس با آب متورم مي شوند و مانع عبور آب از درزهاي اجرائي و درزهاي سرد خواهند شد.

با استانداردهاي زير مطابقت دارد:

ASTM D792, ASTM D297, ASTM D217, ASTM D71

خواص و اثرات:

1- شكل پذيري زياد و نصب آسان‌

2- بدون نياز به اورلپ كردن يا جوشكاري در زمان نصب‌

3- ايجاد نوار واتراستاپ يكپارچه و بدون درز اورلپ وفاقد گسيختگي‌

4- سمي نمي باشد

5- امكان اجراء بر روي سطوح بتني ناصاف (درزهاي سرد احتمالي)

6- داراي قابليت تراكم پذيري و شكل پذيري

7- مقاومت در مقابل نم ، رطوبت و خشك شدن مداوم‌

8- عملكرد دائمي و بدون نقص‌

9- امكان تأخير بيشتر در سيستم متورم سازي

10 - آب‌بندي درزهاي سرد ستون‌ها براي محافظت آرماتورها‌

موارد كاربرد:

1- آب بندي درزهاي اجرايي سطوح افقي و عمودي

2- آب بندي سطوح ناهموار يا درزهاي سرد احتمالي‌

3- آب بندي دور لوله ها و جايگزيني فلنج هاي آب بند

4- نفوذ ناپذيرسازي درزهاي اجرايي و مقاطع بتن ريزي در انواع سازه هاي آبي و سدها.

خصوصيات فيزيكي و شيميايي:

مقاومت هيدرواستاتيك بالاتراز 70 متر

وزن مخـصوص: 1.57 گرم بر سانتي متر مکعب

مــطابق استاندارد ASTM D792

مقاومت عالي در برابر خشك شدن و مرطوب شدن مكرر

درصد ازدياد طول : بيشتر از 450%

قابليت انبساط : بيشتر از 300%

رنگ : مشكي

قابليت چسبندگي به بتن خشك با استفاده از چسب : عالي

ميزان نفوذپذيري : 45 ميلي متر

مطابق با استاندارد ASTM D217

نحوه اجراء:

پيش از اجراء تمامي سطوح زيركار مي بايست خشك، تميز و عاري از هرگونه آلودگي و گرد و غبار، اجزاء سست ،چربي و... گردند با توجه به اهميت چسبندگي واتراستاپ بنتونيتي به بتن توصيه مي‌شود از چسب مخصوص واتراستاپ بنتونيتي براي اتصال بتن و نوار آب‌بند استفاده گردد. براي اطمينان بيشتر مي‌توان از ميخ فولادي براي ثابت‌سازي اين نوع واتراستاپ بنتونيتي استفاده نمود.

كافي است دو لبه به هم رسيده را محكم فشار دهيد و ثابت سازيد بدين ترتيب نيازي به اورلپ وجود ندارد.

توجه 1: مقطعي كه WATERSTOP CONTITE در آن‌ كارگذاري شده تا پيش از بتن ريزي نبايد در آب غوطه ور شود.

توجه 2:اجراي حداقل 75 - 50 ميليمتر پوشش يا كاور بتني بر روي واتراستاپ بنتونيتي الزامي مي باشد.

توجه 3: بهتر است در زمان نصب و قرارگيري واتراستاپ بنتونيتي كل مقطع خشك باشد.

ملاحظات:

شرايط نگهداري : در محل خشك و خنك ، دور از تابش مستقيم نور خورشيد

مدت نگهداري: 1 سال در بسته بندي اوليه‌

سلامت و ايمني:اين ماده هيچ گونه اثرات سمي در طول مدت استفاده ايجاد نمي كند .

توجه: آزمون واتراستاپ بنتونيتي با روش غرق نمودن قطعه‌اي از اين نوار در آب مردود مي‌باشد. چراكه در اين روش بخش محصوركننده وجود ندارد و اين نوار با امكان جذب تمامي آب درون ظرف مضمحل مي‌گردد. اما در بتن، واتراستاپ محصور بوده و صرفاً با جذب آب و ايجاد مقادير محدودي انبساط كاملاً درز را براي عبور آب حتي با ارتفاع و فشار زياد مسدود مي‌نمايدو به جهت محدوديت مقطع، جذب آب نوار متوقف مي‌گردد.

عملكرد فني :

گل بنتونيت موجود در WATERSTOP CONTITE شامل ورقه هاي متعددي حاوي ذره هاي باردار مي باشد كه در تماس با آب متورم شده و مــانع عبور آب يا ســـاير مواد از درز مورد كار برد مي شوند.

بين اين ورقه ها بارهاي مثبت و منفي وجود دارد و هنگام بروز نشت ، مولكـــــولهاي آب به بارهــاي مثبت و منفي حمله نموده و خود را بين آنها قــــرار داده و بـــاعث تورم WATERSTOP CONTITE مي گردد.

بنتونيتهاي هيدراته شده از نفوذ آب جلوگيري مي كند و هرچه فشار هيدرواستاتيك افزايش مي يابد ، ورقه هاي كوچك فشردگي بيشتري يافته و تشكيل درزگير محكم‌تري را مي‌دهد بدين ترتيب يك آب بند دائمي در مقابل فشــار سيال حاصل مي گردد.