يکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ 
 
7  مارس  2021  

 

 
 
 

   اجرای پوشش نهايي CONTITE FCW روی ديوار (۹ آبان ۱۳۹۱) بازگشت
 
اجرای پوشش نهايي CONTITE FCW روی ديوار شروع کار اين پروژه با روستای نيلاوره شهرستان کرمانشاه و روستای عمارت شهرستان صحنه بود که پس از رضايت مسئولين آبفای استان از نحوه اجرا طی قراردادی آب بندی و ترميم مخازن آب شرب روستاهای سراب هرسم، شاهينی، معارفی، کمره عليا و سياه خور شهرستان اسلام آباد را در دستور کار قرار دادند. شرکت رهجويان توسعه زاگرس با دارا بودن سابقه اجرايي ،توان فنی و تجهيزات لازم با استفاده از روشهای نوين و سيستم های مدرن آب بندی و نفوذناپذير سازی سازه های آبی از شرکتهای موفق در غرب کشور در اين زمينه می باشد.

رتبه:      تعداد راي: 0           امتياز کلی: 0

ارسال به پست الكترونيك

از دسته: آب بندی مخازن آب شرب شهرستان های اسلام آباد دفعات مشاهده: 485 لينك تصوير

تصوير بعدي

 

تصوير قبلي  
 

  كليه حقوق اين مجموعه طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت رهجویان توسعه زاگرس مي باشد    به روز رساني:  يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲     بازديد ۹۶۹۹۷