دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ 
 
6  فوريه  2023  

 

 
 عنوان مقاله:  ابر روان کننده EM Plast

Print Friendly and PDF


ابر روان کننده EM.Plast

                                                 

طي چند دهه اخير بهره گيري از افزودني هاي روانساز بتن نقش مؤثري در توسعه و پيشرفت تكنولوژي بتن داشته و از آنجا كه بتن هاي ساخته شده با استفاده از فوق روان كننده هميشه رواني و مقاومت هاي برتري نسبت به بتن هاي معمولي داشته اند، همواره محققين و متخصصين علوم شيمي را بر آن داشته كه سعي بيشتري در ارتقاء خواص مواد روانساز بنمايند تابتوانند شبيه ترين بتن را كه داراي رفتاري مشابه مايع نيوتني باشد، بسازند كه با تنش تسليم پايين، لزجت مناسب و شكل پذيري زياد، بدون اعمال هيچگونه نيروي خارجي قادر به جريان يافتن در بين شبكه هاي پيچيده آرماتور و مقاطع باريك قالبها باشد .

ساخت بتن با مشخصات فوق كه بتن S.C.C نامیده می شود ،مزاياي ذيل را دربر دارد:

1- پيشرفت سريع كار به دليل افزايش ارتفاع بتن ريزي (كه ناشي از افزايش لزجت و عدم جداشدگي سن گدان هها م يباشد) و تسريع زمان بازنمودن قالبها

2 - سهولت اختلاط اجزاء سازنده بتن و حصول مخلوطي همگن تر

3 - حمل و نقل بهتر

4 - سهولت پمپاژ و بتن ريزي

5 - تراكم بهتر و حصول بافت يكنواخت

6 - شكل پذيري بيشتر و دستيابي به سطوح صاف و زيبا

7 - استفاده از قالب هاي متنوع در جهت استفاده از المانهاي گسترده

8 - افزايش مقاومت فشاري و دوام بتن

9 - كاهش هزينه هاي نگهداري بتن

10 - حذف عمليات ويبره زدن

حذف ویبره زدن و بهره گیری از ابر روان کننده نتایج مطلوبی دارد که به شرح ذیل است :

1-کاهش خطای عوامل انسانی

2- كاهش خطر جداشدن سنگدانه ها

3- خروج بهتر و كامل حبابهاي ريز و محبوس هوا

4- در سازه هاي آبي ، خطر جابجائي و پاره شدگي واتراستاپ به حداقل مي رسد.

5- در سازه هاي فوق مسلح از انتقال ارتعاش به شبكه آرماتورها جلوگيري مي شود .

6- كاهش سر و صدا و هزينه هاي اجرا را در بر دارد .

سيستم عملكرد شيميائي ابر روان كننده كاملاً مشابه با ساير روانسازهاي طبيعي يا شيميائي موجود است با اين تفاوت كه ابر روان كنند ها با توجه به تكنولوژي جديد و بهينه سازي كه در ساختار شيميايي آنها صورت پذيرفته با ميزان مصرف كمتري در طرح هاي اختلاط بتن نتايج عملي بسيار بهتري از نظر ميزان افزايش اسلامپ و زمان حفظ آن از خود نشان مي دهند .

از آنجا كه در زمان ساخت بتن، شيره سيمان با تمامي اجزاء سازنده(سنگدانه ها )در تماس است ، ابر روان كننده با القاء بارهاى منفي بسيار زيادي به تمام سيمان موجود در طرح اختلاط ، بتن را به مخلوطي تك قطبي تبديل نموده لذا كل اجزاء سازنده بتن تمايل به دور شدن از هم پيدا مي كنند و طي اين واكنش شيميايي و فرايند فيزيكي ساده است كه تنش تسليم بتن جهت اجازه عبور از مقاطع پرآرماتور پايين آمده و اسلامپ بتن بالا م يرود ، نهايتاً آغاز واكنش هيدراسيون باعث زوال بارهاي منفي موجود در مخلوط گشته و در همين لحظه است كه روند كاهش اسلامپ آغاز گشته و بتن شروع به سخت شدن مي نمايد. همچنين با پخش كاملاً يكنواخت سيمان در كل مخلوط بتن و حصول لزجت مناسب كه ناشي از وجود زنجيره پليمري مي باشد، كمترين خطر را در خصوص بروز پديده جداشدگي سنگدانه ها از خود نشان مي دهند.

موارد فوق پايداري ديناميكي (عدم جداشدن درشت دان هها و خمير سيمان) و پايداري استاتيكي (عدم آ ب انداختگي و ته نشين شدن درشت دانه ها) را تأمین خواهد کرد.

ابر روانسازها امكان ساخت طرح اختلاط بتن را با نسبتهاي آب به سیمان حدود 0.3 الی 0.34 را فراهم می سازند و منتج به افزایش چشمگير مقاومت فشاري و كاهش انقباض ناشي از تبخير آب بتن مي گردد كه اين امر رابطه مستقيمي با كاهش ميزان لوله هاي موئين و نفوذپذيري در بتن دارد .

بديهي است كه جايگزيني ابرروان كننده به منظور كاهش استفاده از نيروي انساني وكاهش ميزان مصرف سيمان باعث اقتصادي تر شدن عمليات اجرائي شده و با بالاتر رفتن احجام عمليات بتن ريزي و پيچيده شدن شكل سازه اين صرفه جوئي اقتصادي چشمگيرتر خواهد بود.

 

 


نگارنده: شرکت رهجویان توسعه زاگرس مقاله از گروه : علمي
تاريخ انتشار:  16/7/1391 دفعات مشاهده : 1620
 رتبه مقاله:       تعداد راي: 0           امتياز کلی مقاله: 0  

 
 
 
3

پيوندها

 
 
 
 
 
 
 

  كليه حقوق اين مجموعه طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت رهجویان توسعه زاگرس مي باشد    به روز رساني:  دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰     بازديد ۲۰۵۹۵۷